logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מכינה

 

במסגרת לימודי תואר ראשון לסיעוד במסלול המשותף בין בית הספר האקדמאי לסיעוד נצרת ומכללת עמק יזרעאל האקדמית.

מתקיימת תוכנית מכינה מיוחדת למסלול זה.

ההרשמה נמשכת עד סוף ינואר 2020.

ישנה אפשרות למימון שכר הלימוד על ידי המועצה להשכלה גבוהה על פי מצב סוציו אקונומי

(על הסטודנט להגיש מסמכים למלגת הלימודים במזכירות המכינה).

אקדמית עמק יזרעאל טלפון: 1800303000.

 

לימודים בתוכנית המכינה מתקיימים באקדמית עמק יזרעאל

 

שיהיה לכולכם בהצלחה!