logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

דברי הנהלה

בית הספר האקדמי לסיעוד נצרת קיים מאז שנת 1924

אני גאה לשתף אתכם להישגי והצלחות ביה"ס. בשנת 2018 קיבלנו פרס הצטיינות מטעם משרד הבריאות, וב2019 קיבלנו ציון 100% במבחן בקרה  של מנהל הסיעוד בגין מילוי אחרי קריטריונים להפעלת כלל בתי ספר לסיעוד בארץ.

דאגנו לאמץ את עקרונות אהבה, אמפתיה וכבוד בהתייחסותנו לסגל, לסטודנטים ולהוריהם. חשיבות עקרונות אלה שמבטיחים קיום תרבות תומכת ואווירה ביתית דבר שמאפשר לסטודנטים להצליח בלימודים.

הדברים הנ"ל באים לידי ביטוי ע"י הסטודנטים ובתהליך הלמידה שלהם.

לדוגמה הסטודנט "מגד עאסלה" מציין ואומר: אני סטודנט בתוכנית האקדמית המשותפת בין מכללת עמק יזרעאל וביה"ס האקדמי לסיעוד נצרת שנה ג'.

בעיניי תוכנית זו אטרקטיבית וטובה ומעודד סטודנטים להיקלט בה. אנו נהנים מתמיכת שתי מוסדות: האווירה האקדמית במכללת העמק וכמו כן בניסיון העשיר במקצוע הסיעוד והאווירה המשפחתית החמה בבי"ס נצרת.

סטודנטים אחרים בתוכנית ההסבה הביעו סיפוק רב מתוכניתנו בשל הקרבה הגיאוגראפית לאזורי מגוריהם וכמו כן אווירה של שיתוף פעולה בקרב הסטודנטים ובינם לבין סגל ההוראה.

דברי הסטודנטים הנ"ל מהווים מקור גאווה לסגל, לחולים ולהנהלת המוסד המיוצג בבית חולים נצרת (האנגלי).

 

בברכה,

דר' אמל חאזן

מנהלת בית הספר