logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

הספרייה הרפואית משרתת את הסגל הרפואי והפרה-רפואי של בית חולים נצרת, ואת הסטודנטים של  בית הספר האקדמאי לסיעוד נצרת  .

הספרייה הרפואית החלה לפעול משנת ,1993 והיא היחידה במינה באזור נצרת ונגישה לשאר בתי חולים בעיר.

הספרייה היא חלק מהקונסטרים של אוניברסיטת תל-אביב.

הספרייה מתעדכנת ומיישמת במידת האפשר את החידושים הטכנולוגיים לשיפור ולהרחבת השירות.

.האוסף הווירטואלי של הספרייה, הכולל מאגרים, כתבי-עת וספרים אלקטרוניים, מאפשר כיום גישה למידע 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע מהקמפוס ומחוצה לו.

.בספרייה ניתן לקבל את השירותים הבאים: דליית מידע, אספקת מאמרים מאוסף הספרייה ומספריות אחרות, השאלת ספרים וכתבי-עת, הדרכה ויעץ, עזרה בהכנת בקשות לקידום אקדמי.

.בספרייה חדר עיון, פינות קריאה ועמדות מחשב עם קשר למערכות מידע מקומיות ובינלאומיות, כולל אינטרנט אלחוטי.

אוסף הספרייה

Databases – Cochrane Library, UpToDate, Micromedex, Ovid database, American Academy of Pediatrics,  JAMA & Archives, Oxford Journals, Medline-PubMed and more.

ספרים וכתבי עת אלקטרונים.

מיקום

בית ספר אקדמאי לסיעוד נצרת.

ספרנית אחראית / נדין עגאג

04-6028829, nadeenajaj@nazhosp.com