בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

תוכניות לימוד

 

תוכניות הלימודים בבית הספר מלמדות ומחזקות תובנה ביקורתית לבעיות ולצרכים קיימים  של הסטודנטים ומספקות כלים כדי לתת מענה הולם עבורם.

הדגש יושם דרך אימוץ הגישה הרציונאלית בקבלת החלטות ופתרון בעיות, חינוך לבריאות, חינוך לטיפול מניעתי ולאיכות חיים.

מתקיימות בבית הספר תוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד: