בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

הסיעוד מקצוע אנושי ועתיד בטוח

התוכנית האקדמית המשותפת בין אקדמית עמק יזרעאל ובית הספר האקדמי לסיעוד נצרת- בית חולים אנגלי

התוכנית הופסקה