בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

יום האחות הבינלאומי

בחודש מאי 2018 חגגנו בכבוד ובגאווה את יום האחות הבינלאומי בבית ספרנו שנופל באותו תאריך של יום הולדת של פלורנס ניטינגאל (המפורסמת כאימא של הסיעוד). מנהל הסיעוד ובתי ספר לסיעוד בארץ
ובעולם חוגגים יום חשוב זה בתולדות מקצוע הסיעוד.

כל סגל ההוראה בבית הספר וסטודנטים ממחזורים שונים השתתפו באירועים חגיגיים ליומיים.

מנהלת בית הספר התמקדה בדבריה בנושא מרכזי במקצוע הסיעוד: אמפתיה.

הסטודנטית מרוה ח'ורי אשר שרה בליווי חבירה אבראהים וטארק שיר מיוחד מרשים על הסיעוד מהחבור והלחנה שלהם.
הסטודנטים אחרים בטאו את ההזדהות והערכה למקצוע הסיעוד על ידי ציורים, שירה, קישוטים ועיצובים חגיגיים מרהבים.