בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מידע למועמדים

מועדי ההרשמה:

ההרשמה לתכנית הסבת אקדמאים לסיעוד מסלול ספטמבר 2021 הסתימה נעדכן לגבי מועדי ההרשמה למחזורים הבאים

הרשמה מאוחרת תפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.

ההרשמה  מתבצעת דרך אתר בית הספר האקדמאי לסיעוד נצרת באופן מקוון בלבד

תנאי קבלה והרשמה:

 • תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לחלופין התואר מוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך ואישור ציונים סופי

 • מבחן מיון וקבלה מטעם בית הספר

:מסמכים שחובה לצרף בעת ההרשמה ומילוי הטופס המקוון

 • א. תמונת דרכון

 • ב. תעודת זהות + הספח בו רשומה אזרחות ישראלית

 • ג. התעודה האקדמית, או לחלופין האישור לשקילה לתואר מוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך

 • ד. גליון ציונים אקדמאיים

עלויות:

.דמי הרשמה:  240  באמצעות כרטיס אשראי

  הסכום לא יוחזר במידה  המועמד לא התקבל ללימודים או ביטל את מועמדותו

.שכר לימוד: שכר הלימוד לכל תוכנית  הסבת אקדמאים לאחים ואחיות מוסמכים עומד על 23,900 , בכפוף לשכ"ל המתפרסם על ידי מנהל הסיעוד במשרד הבריאות מעת לעת

הליך המיון והקבלה לבית הספר:

הליך המיון והקבלה לבית-הספר נעשה על ידי ועדת הקבלה ומתבצע בשלבים.

 • א. מילוי טופס הרשמה אינטרנטי  בצירוף כל המסמכים הנדרשים

 • ב. מבחן מיון וקבלה לאלה שעמדו בתנאי הקבלה (מבחן ידע) בעברית, באנגלית, ובחשבון) יישלח זימון ע"י ביה"ס

 • ג. ראיון אישי בהתאם להחלטת וועדת הקבלה

מועמד אשר עבר את הליך הקבלה והמיון והוחלט לקבלו ללימודים, יקבל מכתב קבלה ובו יתבקש:

 1. לשלם מקדמה על חשבון שכר הלימוד באמצעות העברה בנקאית (סכום של 2390 ₪)

 2. לקבל חיסונים על פי נוהל משרד הבריאות. נא לעיין בחוזר משרד הבריאות מתאריך ספטמבר 2016 "חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות" /https://www.health.gov.il/hozer/mk08_2016.pdf

מועמד שהתקבל ורוצה לבטל את מועמדותו לאחר ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד,

עליו להודיע על כך בכתב במיל למזכירות בית-הספר – : son_sec@nazhosp.com

 • ביטול תוך שבועיים מתאריך התשלום: יוחזר 100% מתשלום המקדמה.

 • ביטול בין שבועיים עד 4 שבועות מתאריך התשלום: יוחזר 50% מתשלום המקדמה.

 • ביטול לאחר 4 שבועות מתאריך התשלום: לא יוחזר אף סכום מהמקדמה.

 • לא ישמר מקום לסטודנט שמבטל  את קבלתו ובמידה והוא מעוניין להצטרף לתוכנית במועד אחר מתבקש להירשם מחדש