logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מידע לנרשמים

 

הודעה על פתיחת ההרשמה לתוכנית הסבת אקדמאים 

לתואר אח/ות מוסמך/ת לשנת 2019 

בית הספר האקדמי לסיעוד נצרת מודיע על פתיחת ההרשמה לתוכנית הסבה לבעלי תואר אקדמי לתואר אח/ות מוסמך/ת.

ההרשמה: תיפתח ביום שני בתאריך 01/07/2019  עד יום שישי 16/08/2019.

התחלת הלימודים: מתוכנן להתחיל את הלימודים בחודש יוני: 07/10/2019

ההרשמה למועד 07/10/2019 תפתח 01/07/2019 .

תנאי קבלה:

  1. תואר ראשון (BA) המוכר בארץ ואישור ציונים סופי.
  2. מבחן מיון וראיון לפי שיקול דעת ועדת הקבלה.

ההרשמה:

את ערכת ההרשמה ניתן להשיג במזכירות בית-הספר או ניתן להוריד אותה  דרך אתר בית הספר.

יש להחזיר את ערכת ההרשמה באופן אישי לבית הספר.

ימי ושעות קבלת המזכירות:

מיום שני עד יום ששי בין השעות 8.00-14:00

 בירור טלפונים- מס' 04-6028825, ו- 04-6028826  באותם הימים והשעות.

 או צור קשר https://naznursing.org/contact

הערה: פתיחת התוכנית תלויה במספר המועמדים.

טופס הרשמה להסבה2019

הנהלת בית- הספר