בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

להרשמה

מועמד/ת יקר/ה אנו מברכים אותך על כוונתך להירשם ללימודי סיעוד.

להלן  מידע לגבי תהליך ההרשמה והקבלה למועמדים.

ההרשמה:

 ההרשמה לתכנית הסבת אקדמאים לסיעוד מסלול ספטמבר 2022 נמשכת עד ה- 21.8.2022

להרשמה מקוונת  לחץ כאן

למועניינים במסלול הסבת אקדמאיים לסיעוד להלן מועדי הרשמה

ההרשמה מתחילה ב. 9.5.2022 ומסתיימת ב. 21.8.2022.

תנאי הרשמה וקבלה:

  1. תעודת תואר ראשון (BA) המוכר בארץ ואישור ציונים סופי.

  2. בחינת מיון מטעם בית הספר

  3. ראיון אישי בהתאם להחלטת וועדת קבלה.

טפסים דרושים להרשמה:

יש להכין את הטפסים הבאים לפני התחלת ההרשמה המקוונת לצורך צירופן 

  1. תמונת דרכון.

  2. צילום תעודת זהות + הספח בו רשומה אזרחות ישראלית.

  3. צילום מאושר של תעודת התואר האקדמי BA

  4. גליון ציונים

דמי הרשמה:

240 ₪  ישולמו באמצעות כרטיס אשראי .

 הסכום לא יוחזר במידה והמועמד לא מתקבל ללימודים או מבטל את מועמדותו.

טופס הרשמה יקלט ויטופל רק במידה ועמדת בכל תנאי הקבלה והגשת את כל המסמכים כנדרש.

למידע נוסף

ניתן לפנות בטלפון למזכירות בית הספר  04-6028825 או מספר נייד  0547762476

Son_sec@nazhosp.com

ימים ושעות קבלה:

 ב, ג, ד, ה, ו  משעה 8:00 עד 10.00 ומשעה  11:00 -14:30.

להרשמה באופן מקוון לחץ כאן