logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מידע לנרשמים

ההרשמה למכינה למסלול תואר ראשון בשיאה

שנת המכינה המיוחדת למסלול תואר ראשון לסיעוד בשת"פ בין ביה"ס האקמאי לסיעוד- נצרת ואקדמית עמק יזרעאל.

ההרשמה נמשכת עד סוף ינואר 2020

לפרטים והרשמה:

בי"ס לסיעוד נצרת: 046028825

המכללה האקדמית עמק יזרעאל: 1800303000

החלה ההרשמה לתואר ראשון בסיעוד במסלול המשותף בין בית הספר האקדמי לסיעוד ואקדמית עמק יזרעאל

ההרשמה נמשכת עד חודש מאי 2020

תחילת לימודים – אוקטובר 2020

לפרטים והרשמה: 1800303000

 

ההרשמה לתוכנית הסבת אקדמאים לתואר

אח/ות מוסמך/ת למחזור מאי 2020 הסתימה.