logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מידע לנרשמים

ההרשמה למכינה למסלול תואר ראשון בשיאה

שנת המכינה המיוחדת למסלול תואר ראשון לסיעוד בשת"פ בין ביה"ס האקמאי לסיעוד- נצרת ואקדמית עמק יזרעאל.

ההרשמה נמשכת עד סוף ינואר 2020

לפרטים והרשמה:

בי"ס לסיעוד נצרת: 046028825

המכללה האקדמית עמק יזרעאל: 1800303000

החלה ההרשמה לתואר ראשון בסיעוד במסלול המשותף בין בית הספר האקדמי לסיעוד ואקדמית עמק יזרעאל

ההרשמה נמשכת עד חודש מאי 2020

תחילת לימודים – אוקטובר 2020

לפרטים והרשמה: 1800303000

 

הודעה על פתיחת ההרשמה לתוכנית הסבת אקדמאים 

לתואר אח/ות מוסמך/ת לשנת 2020 

בית הספר האקדמי לסיעוד נצרת מודיע על פתיחת ההרשמה לתוכנית הסבה לבעלי תואר אקדמי לתואר אח/ות מוסמך/ת.

ההרשמה: תיפתח ביום שני בתאריך 3/2/2020  עד יום שישי 6/3/2020.

מועד פתיחת שנה: מתוכנן ל מאי 2020

תנאי קבלה:

  1. תואר ראשון (BA) המוכר בארץ ואישור ציונים סופי.
  2. מבחן מיון וראיון לפי שיקול דעת ועדת הקבלה.

ההרשמה:

את ערכת ההרשמה ניתן להשיג במזכירות בית-הספר או ניתן להוריד אותה  דרך אתר בית הספר.

יש להחזיר את ערכת ההרשמה באופן אישי לבית הספר.

ימי ושעות קבלת המזכירות:

מיום שני עד יום ששי בין השעות 8.00-14:00

 בירור טלפונים- מס' 04-6028825, ו- 04-6028826  באותם הימים והשעות.

או ביצירת קשר באתר

הערה: פתיחת התוכנית תלויה במספר המועמדים.