logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מידע לנרשמים

ההרשמה למכינה למסלול תואר ראשון בשיאה

שנת המכינה המיוחדת למסלול תואר ראשון לסיעוד בשת"פ בין ביה"ס האקמאי לסיעוד- נצרת ואקדמית עמק יזרעאל.

ההרשמה נמשכת עד סוף ינואר 2020

לפרטים והרשמה:

בי"ס לסיעוד נצרת: 046028825

המכללה האקדמית עמק יזרעאל: 1800303000

החלה ההרשמה לתואר ראשון בסיעוד במסלול המשותף בין בית הספר האקדמי לסיעוד ואקדמית עמק יזרעאל

ההרשמה נמשכת עד סוף יולי  2020.

תחילת לימודים – אוקטובר 2020

לפרטים והרשמה: 1800303000

ההרשמה לתוכנית הסבת אקדמאים לתואר אח/ות מוסמך/ת למחזור ספטמבר  2020  

בבית ספר האקדמי לסיעוד נצרת מתחילה בתאריך 2/6/2020 ועד תאריך  10/7/2020 .

הלימודים בקורס ההסבה מתחילים ב- .14/9/2020.

תנאי קבלה:

  1. תואר ראשון (BA) המוכר בארץ ואישור ציונים סופי.
  2. מבחן מיון וראיון לפי שיקול דעת ועדת הקבלה

להוריד טופס ההרשמה מהאתר ולמאות את כל הסעיפים.

המסמכים הדרושים להביא עם הטופס ההרשמה:

  1. אישור זכאות לתואר ראשון (מקורי)
  2. תעודת תואר ראשון (מקורית)
  3. תעודת זהות (מקורית)
  4. שתי תמונות פספורט
  5. 240 ₪ דמי הרשמה
  6. גיליון ציונים(מקורי)
  7. אישור רפואי חתום

מתבקשים להביא את כל הניירת והתעודות (שברשימה מעלה) בגרסה המקורים בלבד.

טופס הרשמה להסבה ספטמבר 2020