logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מסלול הסבה

תוכנית הסבת אקדמאים 

לתואר אח/ות מוסמך/ת לשנת 2019 

בעל תואר ראשון ומעוניין לעשות הסבת אקדמאית, ולקבל תואר אח מוסמך?

השנה האקדמית לשנת 2019 תיפת ב- 7.10.2019

תנאי קבלה:

  1. תואר ראשון (BA) המוכר בארץ ואישור ציונים סופי.
  2. מבחן מיון וראיון לפי שיקול דעת ועדת הקבלה.