logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מסלול הסבה

תוכנית הסבה אקדמאית 

תוכנית הלימודים מתקיימת בבית ספר האקדמי לסיעוד נצרת- ליד בית חולים נצרת אנגלי.

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון המעוניינים להשתלב בתחום הסיעוד ולקבל תעודת אח/ות מוסמך/ת.

משך הלימודים שנתיים וחצי בערך, ומלווים את הסטודנטים סגל אקדמי אחד מהטובים בארץ.

 

לתואר אח/ות מוסמך/ת לשנת 2020 

בעל תואר ראשון ומעוניין לעשות הסבת אקדמאית, ולקבל תואר אח מוסמך?

השנה האקדמית הקרובה למסלול ההסבה תתחיל במאי 2020

תנאי קבלה:

  1. תואר ראשון (BA) המוכר בארץ ואישור ציונים סופי.
  2. מבחן מיון וראיון לפי שיקול דעת ועדת הקבלה.