logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מסלול הסבה

תוכנית הסבה אקדמאית 

תוכנית הלימודים מתקיימת בבית ספר האקדמי לסיעוד נצרת- ליד בית חולים נצרת אנגלי.

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון המעוניינים להשתלב בתחום הסיעוד ולקבל תעודת אח/ות מוסמך/ת.

משך הלימודים שנתיים וחצי בערך, ומלווים את הסטודנטים סגל אקדמי אחד מהטובים בארץ.

לתואר אח/ות מוסמך/ת לשנת 2020 

בעל תואר ראשון ומעוניין לעשות הסבת אקדמאית, ולקבל תואר אח מוסמך?

השנה האקדמית הקרובה למסלול ההסבה תתחיל בספטמבר 2020

תנאי קבלה:

תואר ראשון (BA) המוכר בארץ ואישור ציונים סופי.

מבחן מיון וראיון לפי שיקול דעת ועדת הקבלה.

ההרשמה לקורס הסבה 2020 בבית ספר האקדמי לסיעוד נצרת מתחילה בתאריך 2/6/2020 ועד תאריך  10/7/2020 .

הלימודים בקורס ההסבה מתחילים ב- .14/9/2020.

להוריד טופס ההרשמה מהאתר ולמאות את כל הסעיפים.

המסמכים הדרושים להביא עם הטופס ההרשמה:

  1. אישור זכאות לתואר ראשון (מקורי)
  2. תעודת תואר ראשון (מקורית)
  3. תעודת זהות (מקורית)
  4. שתי תמונות פספורט
  5. 240 ₪ דמי הרשמה
  6. גיליון ציונים(מקורי)
  7. אישור רפואי חתום

מתבקשים להביא את כל הניירת והתעודות (שברשימה מעלה) בגרסה המקורים בלבד.

טופס הרשמה להסבה ספטמבר 2020